KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac05_12

Staropolski dyskurs. Studia i szkice

5.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

178 stron
ISBN: ISBN: 83-89663-26-0
Rok wydania: 2005
Oprawa: miekka

Studia i szkice zebrane w książce poświęcone są źródłom literackim, które powstawały w dobie staropolskiej od średniowiecza po schyłek XVII stulecia. Dobór interpretowanych tekstów odzwierciedla znamienna dla epok dawnych różnorodność: tematyka rozważań obejmuje kronikarstwo, kaznodziejstwo i lirykę.
Rozmaitości form gatunkowych i artystycznych towarzyszy zróżnicowanie osobowości twórców, w których gronie znaleźli się: anonimowy historiograf – cudzoziemiec zwany Gallem i błogosławiony biskup Wincenty, kaznodzieja Jan z Szamotuł i arcypoeta Jan z Czarnolasu, wyrafinowany Jan Andrzej Morsztyn, zaściankowy Kasper Miaskowski i sarmacki Wespazjan Kochowski… Słownikowo-podręcznikowy zestaw przywołanych tu określeń i epitetów każe postrzegać staropolskich autorów jako postacie tworzące w rozmaitych realiach dziejowych, wedle różnorodnych konwencji gatunkowych i stylistycznych, stylistycznych, a nawet w różnych językach. Jednocześnie trzeba stwierdzić, iż interpretacja tekstów powstałych w przeszłości – zwłaszcza tak odległej – uwzględniać musi specyfikę kultury dawnej, emocjonalnie bliskiej, bo rodzimej, ale jednak odmiennej niż współczesna.
(ze Słowa wstępnego)

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl