KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac03_11

Świadomość i kompetencja językowa a warstwy leksykalne w idiolektach młodzieży polskiego pochodzenia na Wileńszczyźnie

10.50 zł Na stanie

211 stron
ISBN: 83-7151-585-5
Rok wydania: 2003
Wydawnictwo: Elipsa

Rozprawa stanowi kolejną publikację Pracowni Językoznawstwa Stosowanego IJP UW z cyklu prac poświęconych funkcjonowaniu różnych wariantów komunikatywnych polszczyzny poza granicami państwa polskiego. Praca ujawnia nowe aspekty tego zagadnienia. Autorka zajmuje się relacjami, które zachodzą pomiędzy poszczególnymi wariantami komunikacyjnymi w obrębie społeczności wielojęzycznej, oraz relacjami między polszczyzną „wileńską” a polszczyzną ogólną, standardową, której znajomości uczniowie polskiego pochodzenia nabywają w szkole.

Materiał, stanowiący podstawę rozprawy, został zebrany w latach 1997-1998 w ramach tematu Język uczniów polskojęzycznych szkół średnich na Litwie (kultura języka polskiego), co zapewnia jego aktualność, wiarygodność i reprezentatywność.

(Z Przedmowy).

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl