KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac11_05

Symbol w dziele Cypriana Norwida

31.50 zł Na stanie

384 stron
ISBN: 978-83-62100-44-6
Rok wydania: 2011

Tom „Symbol w dziele Cypriana Norwida” zawiera prace wszechstronnie przedstawiające problematykę Norwidowskiego symbolizmu – od kwestii słownika poety, poprzez światopoglądowe powiązania twórcy z romantyzmem, zagadnienia motywacji religijnej, a następnie związki z poetykami francuskiego symbolizmu literackiego i sztukami plastycznymi XIX wieku, aż po problematykę alegoryzmu postmodernistycznego.

Zgromadzone w niniejszej książce rozprawy prezentują dzisiejszy stan wiedzy na temat warsztatu artystycznego Norwida. Przyczyniają się one bezpośrednio do historycznoliterackiego przewartościowania poety, który w XXI wieku coraz bardziej oddala się od polskiego romantyzmu, ujawniając subtelność wielorakich powiązań estetycznych z europejska literaturą i sztuką drugiej połowy XIX wieku – tendencjami, które początkowały modernizm – w szeroki, anglosaskim znaczeniu słowa.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl