KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Pożegnanie Wiednia : szkice literackie i teatralne“ został dodany do koszyka.
Okładka Teoria polskiego dramatu postsakralnego

Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza

15.75 zł Produkt chwilowo niedostępny

134 stron
ISBN: 978-83-65667-25-0
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Celem niniejszej książki będzie sformułowanie nowej teorii i ramy pojęciowej, która pozwoli na dokładniejszy i spójniejszy niż dotychczas opis polskiego dramatu (w perspektywie od połowy XIX wieku) i przemian, jakie nim zaszły w XX wieku, a dzisiaj są łączone z nurtami modernizmu i postmodernizmu. (…)
Główny materiał analizatorski w mojej pracy – który pojawi się w rozdziale drugim i trzecim – to wybrane utwory Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza. Ich dzieła zaliczę do nurtu postsakralności – i ta właśnie postsakralność, wyraźne widoczna w utworach Wyspiańskiego i Różewicza właśnie, będzie głównym tematem moich rozważań. Celem niniejszej rozprawy jest również to, aby – po przyswojeniu całego systemu i lekturze dokonanej przeze mnie, przykładowej analizy – można było swobodnie dokonać interpretacji wybranego dramatu według zaproponowanej metodologii. Czwarty rozdział będzie poświęcony komparatystycznemu zestawieniu dzieł dwóch autorów, które analizowałem osobno. W ostatniej części rozprawy podsumuję również i  zrewiduję (już po wnioskach płynących z pracy) cała moją teorię, oraz zaproponuję inne badania i  perspektywy dalszego rozwoju takiego sposobu czytania dramatu. W ten sposób, ostatni rozdział będzie pokrewny z pierwszym – razem stworzą kompletną ramę kategorii sakralności i postsakralności.”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Teoria – założenia metodologiczne, ramy pojęciowe, wyznaczniki kategorii

a) Uwagi wstępne

b) Sakralność: teatr sakralny

c) Postsakralność: teatr postsakralny

d) Uwagi metodologiczne

Rozdział 2. Postsakralne dramaty Stanisława Wyspiańskiego

a) Dobór tekstów

b) Requiem

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa dzieła. Cechy postsakralne

c) Wyzwolenie

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa dzieła. Cechy postsakralne

c) Uwagi końcowe

Rozdział 3. Późna postsakralność. Wybrane dramaty Tadeusza Różewicza

a) Dobór tekstów

b) Kartoteka

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa. Cechy postsakralne

c) Białe małżeństwo

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa. Cechy postsakralne

c) Uwagi końcowe

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl