KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki“ został dodany do koszyka.
okładka Tropami Norwida

Tropami Norwida. Studia – interpretacje – paralele

42.00 zł Na stanie

380 stron
ISBN: 978-83-65667-51-9
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka

Edward Kasperski – Tropami Norwida. Studia – interpretacje – paralele

Redakcja naukowa Żaneta Nalewajko

 

tr1

tr2

 

SPIS TREŚCI:

Nota bibliograficzna

Wstęp

Rozdział I Rozterki metodologiczne. Jak badać Norwida?

1. Dystans historyczny a norwidologia

2. Norwid „nasz” czy historyczny?

3. Poeta szalony, wyrachowany czy jasnowidz?

4. Mitologie i metody

Rozdział II Wobec filozofii

1. Bez daru filozofowania?

2. Powołanie filozofii: tropić brak prawdy

3. Filozofia jako konwersacja

4. Powszechność filozofii

5. Harmonia i absurdum

6. Poezja filozofująca: „intuitywne ogóły myślne”

7. Pytanie o conditio humana

8. Poezja kluczem do filozofii

Rozdział III Tropami prawdy. Szukanie kontekstów

1. Prawda to nie są oderwane zdania

2. Dyskursy prawdy w romantyzmie. Poezja a filozofia

3. Norwid: Prawda jest w całości

Rozdział IV Granice pisma, granice egzystencji

1. Pojęcia węzłowe. Norwid: zwykły człowiek w niezwykłej sytuacji, czy niezwykły człowiek w zwykłej sytuacji?

2. Miary zwyczajności. Spór o źródła twórczości

3. Uzwyczajnienie niezwyczajności

4. Na skręcie wieku

5. Sytuacja wykluczenia a szukanie racjonalności

6. Niezwykłość a racjonalność

7. Jasność i ciemność. Strategia inwersji polemicznej

Rozdział V Norwid symbolista?

1. Symboliści francuscy a Norwid

2. Paralele. Zbieżności, różnice, antynomie

3. Kreacje symboliczne Norwida

Rozdział VI Gatunki, logos, dyskurs. wokół genologii 

1. Norwid wobec gatunków literackich

2. Norwid jako krytyk gatunków epoki

3. Przemilczenia genologiczne

4. Poeta sztukmistrz i wzorce gatunkowe

Gatunki w romantyzmie i postmodernizmie

6. Zbliżenie poezji i filozofii

7. Cieszkowskiego idea logosu

8. Słowo Norwida

Rozdział VII Parateksty

1. Miejsce paratekstów w pisarstwie Norwida

2. Przywołanie autora

3. Dygresja metodologiczna

4. Motywacje paratekstów

5. Periteksty autorskie a tekst główny. Hermeneutyczne funkcje paratekstów

6. Dopełnianie całości

7. Zniknięcie przedmowy

8. Tranzytywność paratekstów

Rozdział VIII UT PICTURA POESIS

1. Obrazy przeciwko obrazom

2. Na przedprożu kultury obrazu

3. Prawdy czytane w sobie i prawdy oglądane

4. Konteksty. „Istnieją tylko obrazy…”

5. „Obraz każdej myśli jest nawiasem”

6. Tezy ikonologii

Rozdział IX Istota kultury 

1. Trudności rekonstrukcji

2. Ramy kultury

Istota kultury

4. Duch i materia

5. Siły kulturotwórcze

6. Tożsamość i różnice

7. Otwartość kultury

Rozdział X Dramat historyczny. Wokół KLEOPATRY i CEZARA

1. Tożsamość i ramy dramatu historycznego

2. Stosunek do historiografii

3. Antynomie

4. Palimpsest czasów

5. Dystanse czasowe

6. Dramat i wartości

7. Norwid a Kleopatra i Cezar

Rozdział XI Idea i poetyka QUIDAMA. Narrator, narracja, fabuła

1. Quidam wobec powieści

2. Romantyczna antypowieść?

3. Inne konteksty Quidama. Parabola autobiograficzna?

4. Wokół idei ricorso. Byt ku śmierci – byt ku odnowie

5. Iteratywność

6. Narrator auktorialny czy demiurg?

7. Warstwy narracji

Rozdział XII Apodemika, czyli o podróżowaniu

1. Poznawcze aspekty podróży

2. Refleksja apodemiczna Norwida

3. Podróże tułacze

4. Dyskurs apodemiczny Norwida wobec tradycji romantycznej

5. Apodemiczna historiozofi a i antropologia

6. Odmiany podróży w pismach Norwida

Rozdział XIII Utopia ironii, ironia utopii. Norwid w kontekście porównawczym

1. Ironia współczesna a przeszłość

2. Friedrich Schlegel

3. Kierkegaard

4. Norwid

5. Zasada całości

Rozdział XIV Norwid – Kierkegaard. Paralela komparatystyczna 

1. Racje i kontekst porównania

2. Norwid i Kierkegaard: dalecy i bliscy

Rozdział XV Terapia czy utopia? Norwid – Kierkegaard: komparatystyka etyczna I

1. Etyka jako skalpel krytyczny

2. Etyka izolacji – etyka więzi

3. Etyka a estetyka

Rozdział XVI O etyce obowiązku i o MORALNOŚCIACH. Norwid – Kierkegaard: komparatystyka etyczna II

1. Kontrowersja: wolność czy obowiązki?

2. Norwid: „Ojczyzna jest to w i e l k i – z b i o r o w y – O b o w i ą z e k, un devoir collectif…”

3. Co różniło Kierkegaarda i Norwida?

4. Etyka intymna a etyka społeczna

5. O metamoralności w Moralnościach

6. Norwid, polski Mojżesz?

Rozdział XVII Jaki norwid? Jaki romantyzm? O norwidologii adorującej i krytycznej

1. Czy historyk literatury jest szarlatanem?

2. Adoracja Norwida

3. Muzyka antyromatyczna

4. Nowy Wallenrod?

5. Norwid jako minimalista

6. Na tle Mickiewicza

7. Jaki Norwid? Jaki romantyzm?

8. Historyczne qui pro quo

Nota edytorska

Indeks tytułów cytowanych dzieł Cypriana Norwida

Indeks osób

 

Pozycja ukazała się jako tom XXIX cyklu „Studia i monografie” (Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL).

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl