KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Bez tytułu

Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

266 stron
ISBN: 978-83-65667-30-4
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

„Tytuł tomu zbiorowego, który trafia do rąk czytelnika – Turystyka i polityka – wskazuje na dwa główne obszary zainteresowania autorek i autorów tekstów składających się na niniejszą publikację. Odniesienie do turystyki sygnalizuje wspólny przedmiot analizy, jakim jest wolicjonalne doświadczenie podróży, choć sama podróż może przybierać najróżniejsze kształty. Złożą się na nią sentymentalne lub tragiczne peregrynacje do miejsc związanych z historią rodzinną i/lub narodową, turystyczne doświadczenia obejmujące piesze czy rowerowe wyprawy, zachęcające do podróży oferty autorów przewodników i albumów reklamujące miejsca i przestrzenie o wielonarodowej historii kulturowej, społecznej i politycznej itd. Obszar, po którym poruszają się bohaterowie, wpisuje się w region określany jako Europa Środkowo-Wschodnia. Różne są intencje, z którymi protagoniści ukazani w tekstach podejmują podróż: czasem to powrót do miejsc rodzinnych przeoranych przez historię, czasem zwiedzanie miasta czy ciekawych kulturowo obszarów, czasem chęć zrozumienia tekstu będącego zapisem podróży, a zarazem bunt przed narzucaną odgórnie metodą badawczą, czasem projekt naukowy. (…)

Drugi człon tytułu książki – polityka – odnosi się do różnych form upolitycznienia przestrzeni i jej reprezentacji. (…)

Zasadnicze obszary zainteresowania autorek i autorów tak pomyślanej publikacji stanowią:

 • zacieranie się lub zachowywanie śladów złożonej wielonarodowej historii przestrzeni, miejsc i zabytków, których przynależność państwowa zmieniła się w rezultacie przesunięcia granic w XX wieku;
 • sposoby konstruowania reprezentacji miejsc  przestrzeni, pożądanych dla świadomość narodowej, a także formy instrumentalizacji tychże;
 • potrzeby, formy i utrudnienia dydaktyki dotyczącej wspólnej przeszłości, nastawionej na zbudowanie inkluzywnego, nie ekskluzywnego dyskursu o przestrzeniach i miejscach o złożonej historii narodowej.”

Ze Wstępu Redaktorek

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

 1. Danuta Sosnowska, W stronę nowego multikulturalizmu: polska i ukraińska literacka oraz fotograficzna narracja na temat innych w Galicji po roku 1989
 2. Jagoda Wierzejska, Do miasta, które jest dumą narodu. Ideologiczne aspekty polskiego krajoznawstwa i ruchu turystycznego związanego ze Lwowem w okresie międzywojennym
 3. Agnieszka Hudzik, Heimatbuch. Osadnicy niemieccy i ich księgi
 4. Maria Antosik-Piela, Wrażenia z podróży po Palestynie w polskojęzycznej literaturze lat trzydziestych XX wieku
 5. Libuse Heczkova, Katerina Svatonova, Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Machy w czasach normalizacji
 6. Magdalena Baran-Szołtys, Galicja jako ponadnarodowa przestrzeń podróży. Kierunki rozwoju motywu w literaturze niemieckojęzycznej
 7. Agnieszka Janiec-Nyitrai, „Ginąc w ciasnym natłoku przeszłości”. Uwagi o trylogii węgierskiej Krzysztofa Vargi (Gulasz z turula, Czardasz z mangalicą, Langosz w jurcie)
 8. Alina Molisak, Między (pozorną) sielanką a nieistnieniem
 9. Shoshana Ronen, Stanisław Obirek, Szkice możliwej mapy
 10. Karolina Ćwiek-Rogalska, Ścieżka rowerowa jako typ krajobrazu

Bibliografia

Indeks osobowy

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl