KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac13_04

Wariacje z powtórzeniami : studia porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku

5.25 zł Na stanie

206 stron
ISBN: 978-83-62100-23-1
Rok wydania: 2013

Książka zawiera artykuły i rozprawy historycznoliterackie, studia analityczno-interpretacyjne jednego autora – najczęściej wyselekcjonowane, poprawione lub uzupełnione, opublikowane w latach 2003-2011 w półroczniku „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” oraz innych czasopismach naukowych i tomach zbiorowych.

Niniejszy tom wpisuje się w charakterystyczną dla współczesnych badań historycznoliterackich praktykę polegającą na współkształtowaniu wizerunku danej epoki lub okresu przez pryzmat koherentnego tematycznie szeregu studiów szczegółowych, co pozwala na jednoczesne zachowanie perspektywy quasi-syntetyzującej, przynajmniej w zakresie wskazanym przez wspomniany zakres tematyczny. Teksty zawarte w książce sytuują się na antypodach współczesnych tendencji do drastycznego unowocześniania metod lektury dzieł staropolskich – są wyrazem przywiązania do trwałości zasad szkoły filologicznej i skuteczności perspektywy literaturoznawstwa porównawczego.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl