KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okł wo34

Wiek Oświecenia „Biblioteki” T. 34

32.40 zł Produkt chwilowo niedostępny

289 stron
ISSN: 0137-6942
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka

SPIS TREŚCI
Pro memoria
Ewa Zielaskowska, Józef Tomasz Pokrzywniak (1947–2017)
Artykuły i rozprawy
Danuta Hombek, Publicystyka polska XVIII wieku o potrzebach rozwijania czytelnictwa
Iwona Imańska, Księgozbiory prywatne torunian w XVIII wieku
Paweł Pluta, Józef Maksymilian Ossoliński a idea utworzenia biblioteki publicznej — analiza dotychczasowego stanu badań
Varia
Elżbieta Skibińska, Osobliwe przypadki pewnej „bagatelki”. O „Le Temple de Gnide” Montesquieu
Klara Leszczyńska-Skowron, Niefabularna proza Krasickiego — światopogląd i środki perswazji
Noty o autorach
Recenzje
– Dziwne losy Edwarda Younga. Rec.: Edward Young, Myśli nocne […], wydanie polsko-angielskie, układ tomu, oprac., red. tekstów polskich, przypisy, bibliografia Łukasz Zabielski, tłum. Fortunat Rydzewski, Franciszek Ksawery Dmochowski, oprac., red. tekstów angielskich Jacek Partyka, wprowadzenie Mikołaj Sokołowski, Łukasz Zabielski, red. tomu, konsult. naukowa Halina Krukowska, Jarosław Ławski, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2016 [Paweł Pluta]
– O nudzeniu wolności—czyli teoria rewolucji Emmanuela-Josepha Sieye´sa. Rec.: Emmanuel-Joseph Sieye´s, Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016 [Wiesław Małecki]
– Oświeceniowa podróż po Oświeceniu. Rec.: Marc Fumaroli, Gdy Europa mówiła po francusku, przekład Wawrzyniec Brzozowski, Jan Maria Kłoczowski, wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa 2017 [Paweł Matyaszewski]
– Jakie znaczenie ma dla nas dziś myśl oświeceniowa? Rec.: Znaczenie filozofii Oświecenia.Człowiek wśród ludzi, red. nauk.Barbara Grabowska, Adam Grzeliński, Jolanta Żelazna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 [Wiesław Małecki]
– Rewolucja francuska widziana oczami historyków sztuki. Rec.: Francois Souchal, Wandalizm rewolucji, przełożył, posłowiem i komentarzem opatrzył Paweł Migasiewicz, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016 [Paweł Pluta]
– „Nowe szaty króla Unii Europejskiej” — czyli o aktualności estetyki Immanuela Kanta. Rec.: Aktualność estetyki Kanta, red. Kinga Kaśkiewicz, Piotr Schollenberger, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 [Wiesław Małecki]
– „Co więcej — jest człowiekiem!”. Rec.: „Czarodziejski flet” — teksty i kontekst. Studia nad librettem opery, pod redakcją Lucjana Puchalskiego, Wrocław 2016 [Piotr Urbański]
– „Indywidualny przypadek”, czyli o nieprzypadkowej pamięci historyków. Rec.: Jerzy Wojtowicz— historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej. Indywidualny przypadek z historiografii PRL, red. Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek, seria „Homines et historia”, nr XIII, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; Jerzy Wojtowicz, Miasto europejskie w epoce Oświecenia i Rewolucji Francuskiej, red. naukowa edycji i wstęp Wojciech Piasek, seria „Homines et historia”, nr XIV, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 [Aleksandra Norkowska]
– Panorama stosunków jezuitów z polsko-litewską magnaterią w czasach późnosaskich. Rec.: AndreaMariani, I gesuiti e la nobilta` polacco-lituana nel tardo periodo sassone (1724–1763). Cultura e istruzione fra tradizione e innovazione,Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2014 [Olga Szadkowska]
– Teatr szkolny jezuitów w służbie Rzeczypospolitej epok dawnych. Rec.: Świat teatru — świat wartości. Wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Księga zbiorowa pod pod redakcją Jana Okonia, seria „Biblioteka Tradycji”, nr CLII, Collegium Columbinum, Kraków 2017 [Irena Kadulska]
– Moralność tyrana i tyranii. Z zagadnień natury władzy na przykładzie twórczości Vittorio Alfieriego. Rec.: Dorota Karwacka-Pastor, Człowiek i władza. O twórczości Vittorio Alfieriego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 [Olga Szadkowska]
– Ile reżyserii w osiemnastowiecznym dramacie? Rec.: Jean-Paul Sermain, Marivaux et la mise en sce`ne, E´ ditions Desjonque`res, „L’esprit des lettres”, Paris 2013 [Afrodyta Weselak]
Diderot eksperymentalny. Rec.: Berenika Palus, Literatura in statu nascendi. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota, Oficyna Wydawnicza ATUT, „Dissertationes Inaugurales Selectæ”, vol. 82, Wrocław 2017 [Iza Zatorska]
– Problemy posagu, wyprawy i wiana w małżeństwach szlachty krakowskiej w czasach saskich. Rec.: Anna Penkała, Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich, Kraków 2016 [Agata Roćko]
– O cielesności i ubiorach w literaturze, kulturze i stylu epoki oświecenia. Rec.: Natalia Rezmer-Mrówczyńska, Czy szata zdobi człowieka? Ciało i ubiór w literaturze polskiego oświecenia, seria „Biblioteka Badań nad Oświeceniem”, nr 12, Collegium Columbinum, Kraków 2017 [Irena Kadulska]
– Trembecki na nowo odczytany. Rec.: Czytanie Trembeckiego, pod red. Jerzego Snopka,Wojciecha Kaliszewskiego i Bożeny Mazurkowej, seria „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”, t. 4, cz. 1–2, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017 [Piotr Stasiewicz]
– Powieść widziana na nowo. Rec.: Paweł Bohuszewicz, Od „romansu” do powieści. Studia o polskiej literaturze narracyjnej (druga połowa XVII wieku — pierwsza połowa XIX wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 [Grzegorz Zając]
– Poezja religijna polskiego oświecenia z perspektywy językoznawcy. Rec.: Joanna Gorzelana, Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016 [Małgorzata Dawidziak-Kładoczna]
– Lekcja ciągle do odrobienia? Rec.: Agata Wdowik, Nieodrobiona lekcja oświecenia. Aktualizacje tradycji oświeceniowych w publicystyce polskiej w latach 1944–2000,Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016 [Marcin Cieński]
– Próba rewizji koncepcji przełomu oświeceniowo-romantycznego. Rec.: Tomasz Jędrzejewski, Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu,Universitas, Kraków 2016 [Monika Stankiewicz-Kopeć]
– Dlaczego klasycy. Rec.: Tomasz Jędrzejewski, Literatura w warszawskiej prasie kulturalnej pogranicza oświecenia i romantyzmu,Wydawnictwo Universitas, Kraków 2016 [Maria Makaruk]
Zasady recenzowania
Informacje dla autorów

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl