KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
wiek_os_30

Wiek Oświecenia „Bliskie z daleka” T.30

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

ISSN: 0137-6942
Rok wydania: 2014
Oprawa: miekka

SPIS TREŚCI:

Artykuły i rozprawy
Richard Butterwick-Pawlikowski, Między oświeceniem a katolicyzmem, czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie 11
Summary 54
Resume 54
Franc¸ois Rosset, Pochwała przypadku. Uwagi o odbiorze polskiego oświecenia w Szwajcarii 57
Summary 76
Resume 76
Rolf Fieguth, Nie udźwignął Eurydyki. „Żale Orfeusza” Franciszka Dionizego Kniaźnina na tle starszych tradycji 77
Summary 99
Resume 100
Mirja Lecke, Polska tradycja powieściowa w kontekście europejskiego oświecenia 101
Summary 109
Resume 109
Paweł Zając, Niepokoje nuncjusza o „depravazione del secolo” w Rzeczypospolitej, 1776-1783 111
Summary 136
Resume 136
Jan van der Meer, The Casanova Duel in “Monitor” or Foreigners in the Literary Field of the Stanislavian Era 137
Summary 148
Resume 149
Tomasz Chachulski, Edytorstwo naukowe tekstów dawnych – perspektywa literaturoznawcza. Główne problemy 151
Summary 162
Resume 163
MałgorzataMarcinkowska, Seminarium warsztatowe w rodowym gnieździe Ignacego Krasickiego 165
Summary 168
Resume 168
Izabella Zatorska, Rousseau et Diderot: traduire, interpréter, connaître / Rousseau i Diderot: przekład, interpretacja, poznanie. Konferencja naukowa w Instytucie Romanistyki UW, Warszawa, 2-4 grudnia 2013 roku 169
Noty o autorach 173
Recenzje
Wokół polskiej edycji Pamiętników Stanisława Augusta. Rec.: Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia. Wybór tekstu Dominique Triaire. Przekład Wawrzyniec Brzozowski.Wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz. Redakcja Marek Dębowski. Muzeum Łazienki Królewskie wWarszawie, Warszawa 2013 [Teresa Kostkiewiczowa] 177
Ku edycji korespondencji królewskiej. Rec.: Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780, oprac. Ewa Zielińska, Adam Danilczyk, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013 [Anna Grześkowiak- Krwawicz] 185
Kolejny tom dzieł Naruszewicza. Rec.: Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane, tom III. Wydała Barbara Wolska, Wydawnictwo IBL PAN i Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Warszawa 2012, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 11 [Marcin Cieński] 188
Pamiątki sybillińskie opisane przez osoby z kręgu puławskiego. Rec.: Opis niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach. Wydali Alina Aleksandrowicz i Artur Timofiejew, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 10, Wydawnictwo IBL, Fundacja „Akademia Humanistyczna”, Warszawa 2010 [Paweł Pluta] 192
Niecodzienna biografia oraz dziennik intymny z przełomu XVIII i XIX wieku. Rec.: Elżbieta Z. Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski, Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci oraz Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca, Wydawnictwo Spectrum Press, Warszawa 2012 [Agata Roćko] 198
Wielobarwny portret włoskiej społeczności w Polsce doby stanisławowskiej. Rec.: Małgorzata Pieczara,Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012 [Katarzyna Kadzidło] 203
Bałkany jako przedmiot zainteresowania oświeconych. Rec.: Wojciech Sajkowski, Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013 [Wojciech Forycki] 208
Zmienne losy faworytaWettynów. Rec.: Adam Perłakowski, Kariera i upadek królewskiego faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695- -1738, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013 [Jerzy Dygdała] 211
O języku mówców Sejmu Czteroletniego. Rec.: Małgorzata Dawidziak- -Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego, Częstochowa 2012 [Krystyna Maksimowicz] 219
Nowe badania nad dziejami Księstwa Warszawskiego. Rec.: Mikołaj Getka- -Kenig, Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno- politycznej Księstwa Warszawskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013 [Anna Grześkowiak-Krwawicz] 225
Polski Grand Tour do Francji w czasach saskich.Rec.:Małgorzata Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 [Agata Roćko] 230
Sentymenty czasów saskich. Rec.: Iwona Maciejewska, Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013 [Elżbieta Maria Kauer] 235
Roztańczona szkolna scena jezuicka. Rec.: Anna Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012 [Barbara Judkowiak] 245
Metateatralność imetatekstowość, czyli o zanurzonych w życiu teatralnym dramatach i tekstach okołodramatycznych Goldoniego. Rec.: Jolanta Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Wydawnictwa UniwersytetuWarszawskiego,Warszawa 2012 [Barbara Judkowiak] 256
Głupota, czyli… wszystko? Rec.: Agnieszka M. Kobrzycka, Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Wydawnictwo Sowa, Warszawa 2013 [Paweł Kaczyński] 266
Dzieło życia. Rec.: Tadeusz Frączyk, Adam Kazimierz Czartoryski: Biografia historyczno-literacka na tle przemian ideowych polskiego Oświecenia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 [Elżbieta Z. Wichrowska] 274
Tym razem nie o księżnej…, czyli co takiego, oprócz bycia mężem Izabeli, robił książę Czartoryski. Rec.: Dorota Stanisławczyk, Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego, redakcja naukowa Wacław Walecki, „Biblioteka Tradycji”, nr CXIX, Collegium Columbinum, Kraków 2013 [Klara Leszczyńska-Skowron] 284
Ku monografii twórczości Tomasza Kajetana Węgierskiego. Rec.: Piotr Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 [Wojciech Kaliszewski] 288
Wstępny szkic do dziejów melodramatu w polskim teatrze. Rec.: Iga Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego oświecenia lat 1790-1815,pod red. naukowąWacławaWaleckiego,Biblioteka Tradycji nr CXVIII, Collegium Columbinum, Kraków 2012 [Dobrochna Ratajczakowa] 292
Między prądami i epokami. O wspólnocie czasu, konfrontacjach i kontynuacjach w literaturze XIX wieku. Rec.: Barbara Czwórnóg-Jadczak, Klasycy i romantycy. Spór i dialog, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012 [Roman Dąbrowski] 299
Nowy kierunek w historii literatury? Rec.: Colas Duflo, Les Aventures de Sophie. La philosophie dans le roman au XVIIIe siècle, CNRSE Éditions, „Biblis inédit”, Paris 2013 [Izabella Zatorska] 306
Drugi triumf osiemnastowiecznej powieści. Rec.: Les lieux de la rèflexion romanesque au XVIIIe siècle: de la poètique du genre á la culture du roman, „Études françaises”, vol. 49/1, Les Presses de l’Universitè de Montrèal 2013 [Izabella Zatorska] 314

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl