KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Strona Europy : studia o XX-wiecznej literaturze polskiej i europejskiej“ został dodany do koszyka.
sebyla1

Władysław Sebyła – głos poety, głos epoki. Relektury

15.75 zł Na stanie

130 stron
ISBN: 978-83-64111-23-5
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„(…) Książka stanowi zapis różnie przebiegających spotkań i rozmów z Władysławem Sebyłą. Poeta, który w sugestywnym obrazie utrwalonym przez Czesława Miłosza zastygł w geście „wieczornego wyjmowania z szafy skrzypiec” – skądinąd taki „moment wieczny” jego biografii – ożywa w tym tomie na wiele sposobów.

Otwiera go wspomnieniowa „glosa” Andrzeja Z. Makowieckiego – wydawcy pierwszego kompletnego zbioru wierszy Władysława Sebyły. Przedmiotem namysłu staje się następnie niepokojący tekst życia poety (Hanna Gosk). Zaciekawia autorów problem jego uwikłania w złożoną i dramatyczną historię wieku XX (Ewa Paczoska). Z książki wyłania się wizerunek Władysława Sebyły jako poety filozoficznego czy filozofującego (Tomasz Wójcik, Katarzyna Gościniak). Interesuje autorów kwestia jego programu poetyckiego (Andrzej Zieniewicz), języka jego twórczosci (Żaneta Nalewajk) i obecnego w niej milczenia (Paulina Urbańska). Celem refleksji są wreszcie rożnego rodzaju konteksty tej twórczosci: literacki (Krystyna Wierzbicka-Trwoga) i muzyczny (Anna Tenczyńska).

Wielość i różnorodność perspektyw badawczych można zatem uznać za sygnaturę tomu. Ale przecież jego istota nie polega na ich prostym dodaniu. Istota ta mieszka bowiem gdzie indziej. Kontynuując metaforykę muzyczną, można powiedzieć, że tak jak w odpowiednio zharmonizowanej orkiestrze nie suma instrumentów, lecz ich współbrzmienie decyduje o całościowym i ostatecznym efekcie. To własnie w tym współbrzmieniu czy też raczej współbrzmieniach poszczególnych studiów odsłania się właściwy portret poety. Portret wielokrotny, a równocześnie – jak dowodzi książka – nieustannie intrygujący i niezmiennie otwarty na nowe odczytania. (…) ”

Kilka słów wprowadzenia

 

SPIS TREŚCI

Kilka słów wprowadzenia

Andrzej Z. Makowiecki – Nienaukowa glosa edytora, czyli Sebyła w PRL

Hanna Gosk – Sebyła prywatny (w zapisach żony z lat 1929-1939)

Ewa Paczoska – Szczurołap po wojnie

Andrzej Zieniewicz – Tajemnica istnienia czy Nienasycenie? Koncert egotyczny jako program poetycki Władysława Sebyły

Tomasz Wójcik – Inny humanizm. Władysław Sebyła – Martin Heidegger (rozważania polemiczne)

Katarzyna Gościniak – Nieudana teodycea? Inedita Władysława Sebyły (Bunt ludzi. Strzępy niescenicznego dramatu. 7 wizji, Opowieści o Stalowookim) jako prolegomena egzystencjalizmu w twórczości poety

Żaneta Nalewajk – Typy i funkcje leksyki wizualnej w Koncercie egotycznymObrazach myśli Władysława Sebyły

Krystyna Wierzbicka-Trwoga – Tradycje literatury przedromantycznej w twórczości Władysława Sebyły

Anna Tenczyńska – Nawiązania do cyklu sonatowego i formy sonatowej w poemacie Młyny Władysława Sebyły

Indeks osób

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl