KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
okładka wolność 1

Wolność realnego. Kant, Hegel i Deleuze a literatura polska

31.50 zł Na stanie

222 stron
ISBN: 978−83−656667−72−4
Rok wydania: 2018
Oprawa: twarda

„Filozofia, którą przyjmuję za punkt odniesienia, to filozofia krytyczna Kanta, pojmowana jednak nie jako zamknięta i statyczna doktryna, lecz wraz z tradycją, z której wyrasta, zwłaszcza w postaci racjonalizmu Kartezjusza, Malebranche’a, Spinozy i Leibniza, i kolejnymi rewizjami – pierwszą w bezpośredniej recepcji od Reinholda, Maimona i Schillera przez Fichtego i Schellinga po Hegla, drugą – w neokantyzmie, głównie badeńskim, i trzecią – u Gilles’a Deleuze’a, z odniesieniem do kryptofilozoficznych wątków psychoanalizy, szczególnie lacanowskiej. (…)

Odniesienie do transcendentalnej filozofii krytycznej wydaje mi się szczególnie istotne w dziejowym momencie, w którym się znajdujemy – w chwili głębokiego kryzysu dotychczasowych form organizacji naszej kultury, zarówno w zakresie dyskursów jak instytucji. Gdy paradygmaty funkcjonują stabilnie, zagadnienie ich uprawomocnienia można w praktyce ignorować, skoro działają mocą inercji i milczącego konsensu, kiedy jednak zostaną zakwestionowane, Kantowskie pytanie quid iuris? narzuca się z nieodpartą siłą. Chciałbym zatem po raz kolejny przemierzyć klasyczną drogę od namysłu nad dyskursywnym poznaniem teoretycznym po analizę władzy sądzenia, traktowaną nie jako izolowany problem szczegółowy (estetyka jako zamknięta dyscyplina), lecz integralna część holistycznie rozumianego systemu. Drogę tę traktuję zarazem jako psychoanalizę polskiego ducha, wzorując się na badaniach Jana Sowy z Fantomowego ciała króla i Andrzeja Ledera z Prześnionej rewolucji, które próbuję rozwijać – przy założeniu, że psychoanaliza to raczej aktualna forma transcendentalnej krytyki niż psychologia w scjentystycznym rozumieniu.”

Sens literatury

okł 2

 

SPIS TREŚCI:
Sens literatury
Część I. Metafizyczne potomstwo sądu smaku
Przeszłościowy charakter sztuki
Kairos
Tryb łącznika
Exemplum
Miejsce prawdy
Część II. Widma neokantyzmu
Mitografia literatury międzywojennej
Los Baczyńskiego
Inna muzyczność wierszy Barańczaka
Bibliografiza
Indeks osób

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl