KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Językoznawcze studia polonistyczne. Tom VI Słowa i słówka“ został dodany do koszyka.
wsp

Współczesność w języku

26.25 zł Na stanie

179 stron
ISBN: 978–83–64111–63–1
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

„Niniejszy tom artykułów jest pokłosiem działalności, a zwłaszcza zebrań naukowych, Międzywydziałowego Koła Kultury Języka Polskiego, od 2012 r. działającego w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW.  Zrąb tomu stanowią prace członków koła, ale znalazły się tu także artykuły jego sympatyków czy współpracowników – studentów oraz doktorantów i pracowników Zakładu Leksykologii, Stylistyki Teoretycznej i Kultury Języka Polskiego. Zawarte w tomie artykuły naukowe odzwierciedlają zainteresowania młodych polskich badaczy – językoznawców z Uniwersytetu Warszawskiego. W badaniach nie tylko przeanalizowano różne obszary polszczyzny, lecz także wykorzystano rozmaite metodologie – od formalnych po interpretacyjno-hermeneutyczne. Pojawiły się zatem: metodologia gniazdowa, proste metody statystyczne, badania ankietowe, semantyka strukturalna, m.in. spod znaku Anny Wierzbickiej, teoria ram pojęciowych, a zwłaszcza różne metody z nurtu kognitywnego. Autorzy badają zarówno system językowy, jak i teksty (w tym artystyczne). Wierzymy, że dzięki temu wszyscy odbiorcy – niezależnie od swoich zainteresowań – znajdą tu dla siebie coś interesującego i wartego uwagi.”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI
Wstęp

Anna Kamińska, Chować łeb w piasek czy chować głowę w piasek? Frazeologizmy z komponentem leksykalnym łeb

Katarzyna Osior, Leksemy strasznie, straszliwie, okropnie, okrutnie jako określniki natężenia cech

Anna Mirkowska, Leksemy błąd i pomyłka we współczesnej polszczyźnie – analiza porównawcza

Paulina Piądłowska, Co myślimy o ‘łatwości’? Analiza na podstawie polskich danych słownikowych i korpusowych

Julia Sarna, Konceptualizacja ‘urody’ w polszczyźnie w świetle danych leksykograficznych i korpusowych

Ewelina Chodowska, Metaforyka ciała u Stanisława Barańczaka na wybranych przykładach. Ujęcie kognitywne

Zofia Smuga, Muzy czy muzy? – o pisowni nazw zbiorowych nadanych istotom mitologicznym

Magdalena Wanot-Miśtura, Wzorce słowotwórcze struktur odrzeczownikowych. Egzemplifikacja

Emilia Danowska-Florczyk, „Nowomowa biznesowa” na podstawie deklaracji misji polskich firm i uczelni

Barbara Krupka, Mowa nienawiści w rozumieniu potocznym na podstawie tekstów internetowych

Karolina Banasiak, Błędy w wymowie polskiej u osób portugalskojęzycznych

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl