KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
19046632_1471236632920504_384851866_n

Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914

21.00 zł

243 stron
ISBN: 978-83-65667-26-7
Rok wydania: 2017
Oprawa: miekka

Tom stanowi interesującą i pożyteczną propozycję lektury znanych i całkiem zapoznanych utworów literatury polskiej drugiej połowy XIX w. Autorzy twórczo wykorzystali inspiracje płynące ze strony kulturowej historii literatury, „child studies” i „disability studies”.” – z recenzji prof. Ewy Paczoskiej

” To cenny poznawczo i wartościowy zbiór piętnastu artykułów, napisanych przez badaczy z różnych ośrodków naukowych, zainteresowanych literacką manifestacją rozmaitych aspektów ludzkiej (nie)tolerancji wobec inności: kobiet, dzieci, kultur, religii, mniejszości narodowych, osób chorych i niepełnosprawnych. ” – z recenzji prof. Grażyny Legutko

Problematyka tolerancji definiuje nie tylko przedmiot, ale i podmiot poznania – jest więc w istocie kluczowa dla historii literatury. W piśmiennictwie drugiej połowy XIX wieku „wymiary tolerancji” łączą się z kwestiami niepełnosprawności, różnic stanowych, różnic płci i narodowości oraz religii. Zagadnienia te były w literaturze i prasie postyczniowej często tematem spornym. Mamy nadzieję, że książka pozwoli dostrzeżone w badaniach obszary dyskusyjne choć w części naświetlić.

 

SPIS TREŚCI:

Słowo wstępne

Iwona E. Rusek, O (nie)tolerancji krzywdy na przykładzie Dziurdziów Elizy Orzeszkowej i Fachowca Wacława Berenta

Maciej Duda, Gdzie kończy sie tolerancja emancypatora, czyli Piotr Chmielowski czyta Klementynę z Tańskich Hoffmanową

Magdalena Niekra, Niekobiece kobiety w twórczości Adolfa Dygasińśkiego

Aleksandra Krukowska, Kobieta publiczna w powieściach Gabrieli Zapolskiej

Grzegorz Leszczyński, Mały odmieniec

Alicja Fidowicz, Przekroczenie ciszy – dziecko głuche, głuchonieme, niesłyszące w twórczości Konrada Drzewieckiego i Janusza Korczaka

Tadeusz Budrewicz, Ślepy, garbaty, kulawy (bohaterowie prozy drugiej połowy XIX wieku)

Magdalena Sadlik, Podróżnik wobec „innosci”. Przypadek Stanisława Bełzy

Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Między rusofilią a rusofobią. Bolesław Prus wobec Rosjan

Dariusz Piechota Outsiderzy w prozie Michała Bałuckiego

Izabela Poniatowska, Oblicza mezaliansu w polskiej powieści popularnej 2. połowy XIX wieku

Anna Jeziorkowska-Polakowska, „Bracia! Ilu nas jest, podajmy sobie ręce, a zmurszała warownia runie bezpowrotnie…” postulatywny charakter twórczości Malwiny Meyersonowej

Agata Zawiszewska, Zagadnienie małżeństwa na łamach czasopisma „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (edycja warszawska 1907-1914)

Anna Wietecha, Obszary obcości w Śmierci Ignacego Dąbrowskiego

Indeks osób

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl