KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac14_02

Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi : właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne

21.00 zł Produkt chwilowo niedostępny

193 stron
ISBN: 978-83-62100-87-3
Rok wydania: 2014

Książka odpowiada na pytania: czym jest parenteza i czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach. Autorka dowodzi, że parentetyczność to złożona właściwość wyrażeń składająca się z trzech własności: kookurencyjności, czyli współwystępowania z pewnym wypowiedzeniem na określonych zasadach, posiadania odrębnej prozodii oraz pełnienia funkcji metatekstowej. Właściwość ta może zostać przypisana wyrażeniom pragmatycznie, na mocy ich użycia w określonej wypowiedzi, ale może również stanowić ich cechę inherentną (nieodłączną). Druga część pracy poświęcona jest właśnie wyrażeniom inherentnie parentetycznym, które do tej pory nie zostały systematycznie opisane.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl