KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
zz

Z warsztatu edytorów. Tom I. Literatura dokumentu osobistego

26.25 zł Na stanie

177 stron
ISBN: 978-83-64111-15-0
Rok wydania: 2016
Oprawa: miekka

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Grzegorza P. Bąbiaka, Dariusza Dziurzyńskiego i Agaty Wdowik.

 

„Redaktorzy tomu postawili sobie dwa zasadnicze cele. Pierwszym była próba wypełnienia luki w warsztatowo-teoretycznym namyśle nad edycją tekstów literackich doby poromantycznej. (…) Brakowało publikacji antalogijnych dokumentujących spojrzenia samych edytorów, którzy, opracowując teksty klasyków krajowej nowoczesności, wskazywali realne dylematy i proponowali konkretne rozwiązania. Nie było naszym celem opisywanie ani ocenianie przytoczonych programów edytorskich, lecz dostarczenie – w pierwszej kolejności – materiału empirycznego do dalszych badań w dziedzinie rozwoju edytorstwa naukowego literatury polskiej (spod znaku fikcji, faktu i tłumaczeń) po 1864 r.

Z rozmysłem zostały wybrane fragmenty wstępów i not edytorskich, które ich Autorzy zamieścili w wydaniach dzienników i listów ludzi kultury polskiej (psarzy, poetów, malarzy) II połowy XIX i XX w. Teksty publicystyczne, fikcjonalne i translacyjne umieszczone zostaną w nastepnych tomach inicjowanej serii edukacyjnej. Materiałem źródłowym była zatem twórczość stosowana wczesnej i dojrzałej fazy modernizmu polskiego (od 1863 do 1939 r.), a materiałem naukowym, podlegającym redakcyjnemu opracowaniu, były rozważania edytorów dotyczące konkretnego materiału epistolarnego bądź diarystycznego. (…)

Tom obok walorów poznawczych realizuje także cele dydaktyczne. Materiały te stanowić mająteksty żródłowe dla studentów specjalizacji edytorskich na krajowych uczelniach.”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

S. Helsztyński – Dlaczego i jak zbierałem listy Przybyszewskiego (S. Przybyszewski, Listy, t.I) (1937)

Od wydawnictwa (S. Przybyszewski, Listy, t. III) (1954)

J. Krzyżanowski – Pół tysiąca listów Henryka Sienkiewicza (1951)

M. Bokszczanin – Nota edytorska (H. Sienkiewicz, Listy) (1977)

Nota redakcji (S. Żeromski, Dzienniki) (1953)

H. Porębska – Przedmowa; Nota edytorska (B. Prus, Listy do narzeczonej i żony) (1953)

E. Jankowski – Przedmowa i wstęp (E. Orzeszkowa, Listy zebrane) (1954)

E. Kiernicki – Nota edytorska (H. Sienkiewicz, Listy do Mścisława Godlewskiego 1878-1904) (1956)

J. Rudnicka – Wstęp (Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi) (1957)

K. Tokarzówna – Posłowie (B. Prus, Listy) (1959)

E. Kiernicki – Wstęp (Korespondencja Antoniego Sygietyńskiego i Piotra Chmielowskiego) (1963)

W. Rudziński – Wstęp (S. Moniuszko, Listy zebrane) (1969)

E. Krasiński – Od redakcji (G. Zapolska, Listy) (1970)

M. Sroka – Uwagi o listach (S. Brzozowski, Listy) (1970)

A. Szwejcerowa – Wstęp (T. Chałubiński, Listy 1840-1889) (1970)

K. Górski – Przedmowa (M. Konopnicka, Korespondencja) (1971)

T. Nuckowski – Spuścizna epistolarna Adolfa Dygasińskiego i jej edytorskie uformowanie (A. Dygasiński, Listy) (1972)

J. Starzyński – Przedmowa; H. Stępień – Nota edytorksa (M. i A. Gierymscy, Listy i notatki) (1973)

W. Wasilewska – Wstęp (S. Żeromski, Listy do Henryka Bukowskiego) (1975)

H. Kirchner – Decyzje edytorskie (Z. Nałkowska, Dzienniki) (1975)

W. Danek – Od wydawcy (J.I. Kraszewski, Listy do rodziny 1820-1863. W kraju) (1982)

T. Drewnowski – Wstęp (M. Dąbrowska, Dzienniki 1914-1932) (1988)

S. Burkot – Od wydawcy (J.I. Kraszewski, Listy do rodziny 1863-1886. Na emgracji) (1993)

M. Rydlowa – Nota językowa (S. Wyspiański, Listy) (1994)

B. Winklowa – Posłowie „Czy list umiera?” oraz Nota edytorska (K. Irzykowski, Listy 1897-1944) (1998)

Z. J. Adamczyk – Wstęp (S. Żeromski, Listy) (2001)

D. Ossowska – Wstęp (Z. Miłkowski, Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900) (2001)

B. Górska – Nota wydawnicza (K. Irzykowski, Dziennik 1916-1944) (2005)

J. Nowak – Nota edytorska (M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego) (2005)

J. Degler – Nota wydawnicza (S.I. Witkiewicz, Listy do żony 1923-1927) (2005)

J. Degler – Nota wydawnicza (S.I. Witkiewicz, Listy do żony 1936-1939) (2012)

B. Winklowa, H. Żytkowicz – Nota edytorska (N. Żmichowska, Listy. Narcyssa i Wanda) (2007)

B. Utkowska – Opracowania dzienników (W.S. Reymont, Dziennik nieciągły, 1887-1924) (2009)

G. Brodacki – Nota edytorska (W. Orkan, Listy 1891-1910) (2012)

J. Trznadel – Zasady wydania (B. Leśmian, Utwory dramatyczne, Listy) (2012)

T. Pawlak – Nota wydawnicza (S.I. Witkiewicz, Listy) (2013)

Bibliografia

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl