KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
czasowniki okładka

Złożenia polskie – opis gniazdowy (charakterystyka strukturalna)

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

304 stron
ISBN: 978–83–62100–90–3
Rok wydania: 2018
Oprawa: miekka

„Praca Złożenia polskie – opis gniazdowy (charakterystyka strukturalna) została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej przeze mnie w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Jadackiej i obronionej w 2009 roku. Książka stanowi monografię złożeń w ujęciu formalnym (z wykorzystaniem metodologii gniazdowej).

Przyczyną podjęcia tematu był brak całościowego opracowania problematyki compositów w najnowszym językoznawstwie polskim. Istniejące prace pochodzą z lat 50. i 70. (Klemensiewiczówna 1951 i Kurzowa 1976) lub skupiają się na wybranych aspektach słowotwórstwa compositów (np. Ochman 2004). Metodologia gniazdowa daje możliwość całościowego oglądu systemu słowotwórczego, dlatego zdecydowałem się na wykorzystanie jej w pracy. Użycie grafu, będącego obrazem gniazda słowotwórczego, pozwala na płaszczyznowe przedstawienie systemu słowotwórczego, co ułatwi obserwowanie relacji między derywacją prostą a kompozycją. Następną przesłanką do podjęcia tematu była świadomość swoistości kompozycji jako techniki derywacyjnej (występowanie dwóch podstaw słowotwórczych, interfiksacja, a przede wszystkim tworzenie ciągów derywatów komponowanych (…). Wynikiem świadomości tych cech jest przekonanie, że kompozycja przejawia się w polskim systemie słowotwórczym zupełnie inaczej niż derywacja prosta (we wszystkich ważnych opracowaniach słowotwórstwa lub całej gramatyki opisowej kompozycja jest – co wydaje się oczywiste – omawiana oddzielnie i w inny sposób niż derywacja prosta , a jeszcze precyzyjniej: jest omawiana niejako na marginesie derywacji prostej).

Posługując się językiem metodologii gniazdowej, można powiedzieć, że kompozycja występuje w innych obszarach systemu słowotwórczego, tworzy odrębne łańcuchy słowotwórcze (inne modele). To założenie badawcze zostało nazwane hipotezą autonomiczności kompozycji. Hipoteza wyjściowa zostanie zweryfikowana w pracy za pomocą wprowadzonych narzędzi badawczych (macierz modeli, graf z oznaczeniami przynależności kategorialnej podstaw dodanych). Podstawą materiałową pracy są cztery tomy Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego (ponad 63 000 derywatów prostych oraz prawie 8000 złożeń i ich pochodnych). ”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

1. Literatura przedmiotu

1.1. Złożenia jako obiekty synchronicznej analizy słowotwórczej

1.2. Podstawowe pojęcia słowotwórstwa synchronicznego

1.3. Zagadnienia opisu gniazdowego

1.3.1. Dotychczasowe badania gniazdowe

1.3.2. Podstawowe pojęcia opisu gniazdowego

1.3.3. Opis gniazdowy złożeń w Słowniku gniazd słowotwórczych

2. Założenia badawcze

2.1. Cel opisu

2.2. Podstawy materiałowe pracy

2.3. Pojęcia pomocnicze opisu, proponowane terminy

3. Narzędzia badawcze – matryca modeli i graf uwzględniający przynależność kategorialną podstawy spoza gniazda

3.1. Matryca modeli. Matryca abstrakcyjna i matryce konkretne. Modele martwe. Modele jałowe i aktywne słowotwórczo. Stopień wypełnienia matrycy jako wskaźnik aktywności słowotwórczej danej części mowy

3.2. Graf uwzględniający przynależność kategorialną podstawy spoza gniazda

3.2.1. Zasady konstruowania grafu. Graf abstrakcyjny

3.2.2. Przykładowa analiza gniazd rzeczywistych centrów z dużym udziałem kompozycji

4.2. Udział kompozycji w gniazdach z centrum rzeczownikowym

4.2.1. Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

4.2.2. Analiza grafu gniazd

4.2.2.1. Ramię S,S

4.2.2.2. Ramię S,Ad

4.2.2.3. Ramię S,V

4.2.2.4. Ramię S,Adv

4.2.2.5. Ramię S,N

4.2.3. Podsumowanie

4.3. Udział kompozycji w gniazdach z centrum przymiotnikowym

4.3.1. Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

4.3.2. Analiza grafu gniazd

4.3.2.1. Ramię Ad,S

4.3.2.2. Ramię Ad,Ad

4.3.2.3. Ramię Ad,V

4.3.2.4. Ramię Ad,Adv

4.3.3. Podsumowanie

4.4. Udział kompozycji w gniazdach z centrum liczebnikowym

4.4.1. Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

4.4.2. Analiza grafu gniazd

4.4.2.1. Ramię N,S

4.4.2.2. Ramię N,Ad

4.4.2.3. Ramię N,V

4.4.2.4. Ramię N,Adv

4.4.2.5. Ramię N,N

4.4.3. Podsumowanie

4.5. Udział kompozycji w gniazdach z centrum przysłówkowym

4.5.1 Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

4.5.2. Analiza grafu gniazd

4.5.2.1. Ramię Adv,S

172 4.5.2.2. Ramię Adv,Ad

172 4.5.2.3. Ramię Adv,Adv

4.5.2.4. Ramię Adv,V

4.5.3. Podsumowanie

4.6. Udział kompozycji w gniazdach z centrum zaimkowym

4.6.1. Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

4.6.2. Analiza grafu gniazd

4.6.2.1. Ramię Pr,S

4.6.2.2. Ramię Pr,Ad

4.6.2.3. Ramię Pr,V

4.6.2.4. Ramię Pr,Adv

4.6.2.5. Ramię Pr,Pr

4.6.2.6. Inne ramiona

4.6.3. Podsumowanie

4.7. Udział kompozycji w gniazdach z centrum przyimkowym

4.7.1. Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

7 4.7.2. Analiza grafu gniazd

4.7.2.1. Ramię P,S

4.7.2.2. Ramię P,Ad

4.7.2.3. Ramię P,V

4.7.2.4. Ramię P,Adv

4.7.2.5. Ramię P,Pr

4.7.2.6. Ramię P,P

4.7.2.7. Ramię P,M

4.7.3. Podsumowanie

4.8. Udział kompozycji w gniazdach z centrum będącym modulantem

4.8.1. Modele właściwe. Strefy aktywności słowotwórczej

4.8.2. Analiza grafu gniazd

4.8.2.1. Ramię M,S

4.8.2.2. Ramię M,V

4.8.2.3. Ramię M,Ad

4.8.2.4. Ramię M,Adv

4.8.2.5. Ramię M,N

4.8.2.6. Ramię M,Pr

4.8.2.7. Ramię M,M

4.8.2.8. Ramię M,C

4.8.3. Podsumowanie

4.9. Udział kompozycji w gniazdach z centrum będącym onomatopeją i wykrzyknikiem

5. Kompozycja w polskim systemie słowotwórczym – podsumowanie

6. Wnioski. Perspektywy badawcze

BIBLIOGRAFIA

ANEKS nr I

Tabela A.I.1. – Gniazda odczasownikowe – modele właściwe

Tabela A.I.2. – Gniazda odrzeczownikowe – modele właściwe

Tabela A.I.3. – Gniazda odprzymiotnikowe – modele właściwe

Tabela A.I.4. – Gniazda odliczebnikowe – modele właściwe

Tabela A.I.5. – Gniazda odprzysłówkowe – modele właściwe

Tabela A.I.6. – Gniazda odzaimkowe – modele właściwe

Tabela A.I.7. – Gniazda odprzyimkowe – modele właściwe

Tabela A.I.8. – Gniazda odmodulantowe – modele właściwe

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl