KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
prac09_05

Zmysły a procesy mentalne : historia słownictwa z rodziny czasownika baczyć w języku polskim

15.75 zł Na stanie

325 stron
ISBN: 978-83-89663-84-9
Rok wydania: 2009
Oprawa: miekka

Słownictwo określane jako mentalne jest od kilkudziesięciu lat przedmiotem badań prowadzonych w Polsce i za granicą. W centrum zainteresowania znajdują się przede wszystkim czasowniki. Na ich treść – poza etymologią – wpływa łączliwość składniowa, właściwości suprasegmentalne, takie jak prozodia zdań, a także forma gramatyczna. Przedmiotem opisu w niniejszej pracy jest słownictwo z rodziny czasownika baczyć, które wywodzi się od psł. rdzenia *ač’- (*ačiti ‘zwracać uwagę, spostrzegać, oglądać, patrzeć, widzieć’) o pierwotnym znaczeniu percepcyjnym wzrokowym. Wyrazy z tym rdzeniem wskutek różnych procesów semantycznych zachodzących od prasłowiańszczyzny, przez doby staro-, średnio- i nowopolską, do przełomu XX i XXI wieku zyskiwały nowe treści, m.in. mentalne. Na ten kierunek zmian znaczeniowych zwrócono szczególną uwagę.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl