KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
0bf2dddca931b1c1174b0bd3930060e1

Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w „O ślachetności a zacności płci niewieściej” Macieja Wirzbięty

26.25 zł Produkt chwilowo niedostępny

450 stron
ISBN: 978-83-64003-79-0
Rok wydania: 2017
Oprawa: twarda
Wydawnictwo: Sub Lupa

Wiek XVI był czasem polemik i potyczek nie tylko politycznych czy religijnych, lecz także literackich. Wśród tych ostatnich ważne miejsce zajął „spór o kobiety” (querelle des femmes), w którym uczestniczył Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, niemiecki filozof, znawca magii i sztuk tajemnych, całe życie przemierzający Europę w poszukiwaniu pracy i stabilizacji. W 1529 r. ogłosił on w Antwerpii De nobilitate et praecellentia foeminei sexus, utwór będący zarówno pochwałą białogłów, jak i żarliwą obroną płci niewieściej. Krótką mowę Agrippa przypisał m.in. Małgorzacie Habsburg, córce Maksymiliana I i ciotce Karola V Habsburga. W 1575 r. przekład pracy Nettesheimczyka, opatrzony tytułem O ślachetności a zacności płci niewieściej, dostali do rąk polscy czytelnicy i czytelniczki. Za jego powstanie i wydanie odpowiadał Maciej Wirzbięta, krakowski drukarz i pisarz, bliski współpracownik Mikołaja Reja, aktywny działacz zborowy. Zadedykował on tekst Krystynie Chodkiewiczowej, matce Jana Karola Chodkiewicza. Niniejsza książka zawiera omówienie Maciejowego tłumaczenia. Autorka postawiła sobie za cel przede wszystkim ukazanie licznych kontekstów łacińskiej declamatio: literackiego (gatunek oraz jego klasyczne i humanistyczne źródła), filozoficznego (inspiracja renesansowym neoplatonizmem), religijnego (reformacja, ponowne odkrycie patrystyki, hebrajska „mistyka”), które Wirzbięta wykorzystał w celu dostosowania swojego dzieła do językowej i kulturowej wrażliwości polskich odbiorców, nie rezygnując przy tym z intencji moralistyczno-apologetycznych.

 

SPIS TRESCI
Wprowadzenie

Rozdział I. De nobilitate et praecellentia foeminei sexus – powstanie dzieła, wydanie, spory o przynależność gatunkową

1.1. Historia powstania i wydania utworu

1.2. Spory o gatunek

1.2.A. Stan badań

1.2.B. Imitatio Erasmi. De nobilitate… jako przykład declamatio

1.3. Recepcja De nobilitate et praecellentia foeminei sexus w XVI stuleciu

Rozdział II. Maciej Wirzbięta – sylwetka twórcy

Rozdział III. Obrońcy kobiet w polskiej literaturze XVI wieku

Rozdział IV. Studium przekładu

4.1. Przyczyny powstania

4.2. Kwestia kobieca w O ślachetności… Macieja Wirzbięty

4.2.A. Imię

4.2.B. Stworzenie kobiety

Ostatnia w kolejce

Miejsce i materiał

4.2.C. Piękno fizyczne

4.2.D. Fizjologia kobiecego ciała

4.2.E. Zasługi i cnoty

Rola kobiet w dziejach zbawienia

Kobieta zwycięża mężczyznę

Stałość kobiet

Mulier docta i mulier fortis

Zakończenie

Spis treśc

Summary

Spis ilustracji

Wykaz skrótów

Bibliografia

Indeks postaci biblijnych

Indeks osób

Nota bibliograficzna

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl