KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Bunt tradycji – tradycja buntu : księga dedykowana profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu“ został dodany do koszyka.
darasz

Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi

36.75 zł Na stanie

385 stron
ISBN: 978-83-64111-98-3
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda

dar

SPIS TREŚCI:

Wędrując rzadko uczęszczanymi ścieżkami… Rozmowa z Profesorem Zdzisławem Daraszem

Krzysztof Wrocławski – Z obserwatorium bałkanisty

Tradycje

Lilla Moroz-Grzelak – Słoweński kult świętych Cyryla i Metodego na tle tradycji ogólnosłowiańskiej

Grażyna Szwar-Gybyłowa – Ballada o zamurowanej niewieście i intelektualni kłusownicy

Jasmina Suler-Galos – Zgodovina v eseju in zgodovina v romanu Draga Jancarja

Tożsamości

Mateusz Seroka – Środowisko sarajewskiej „Nady” i napływowi Chorwaci w Bośni i Hercegowinie w szkicach z podróży Antego Tresicia Pavicicia

Barbara Czapik-Lityńska – Etyczny wymiar ponowoczesnej tożsamości kulturowej

Magdalena Dyras – Tożsamość, pamięć i odpominanie w prozie Ludwiga Bauera

Marta Cmiel-Bażant – Podmiot przegląda się w innym. Drago Jancar i Ales Debeljak w Ameryce

Mladen Pavicic – Za kogo uważają się czefurzy? O tożsamości imigrantów z dawnej Jugosławii we współczesnej powieści słoweńskiej

Ewa Wróblewska-Trochimiuk – Bosmen, Super Hrvoje i Knindze. Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej

Terytoria

Maciej Falski – Pejzaż miejski Dalmacji

Anna Boguska – Mroczne oblicze insularności. Goli otok z filmu Sedma kronika Bruna Gamulina jako utopia negatywna

Magdalena Bogusławska – Archtektura władzy i artystyczne topografie pamięci (przypadek jugosłowiański)

Zdzisław Kłos – Blask słowiańskiego Acropolis. Plecnik na Hradczanach i nad Ljubljanicą

Małgorzata Filipek – Hiszpania w poezji Tanasija Mladenovicia

Poetyki

Danuta Sosnowska – Odsłony czeskiego humoru, czyli koegzystencja Komedii i Tragedii

Anita Gostomska – Andricia Wakacje na południu – próba reinterpretacji

Aleksandra Borowiec – Barwy łaski. O poezji Vladimira Truhlara

Aleksander Bjelcevic – Verz in kitica Dragotina Ketteja

Patrycjusz Pająk – H-8… – od neorealizmu do egzystencjalizmu

Miran Hladnik – Fotografija v literarni vedi

Formy

Włodzimierz Pianka – Formy adresatywno-honoryfikatywne w językach słowiańskich w ujęciu historycznym

Zbigniew Greń – Konstrukcija reci o + navedek v knjigi Rudija Seliga Poganstvo

Spis publikacji Profesora Zdzisława Darasza

 

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl