KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Funkcje karnawału we współczesnym społeczeństwie chorwackim“ został dodany do koszyka.
darasz

Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi

36.75 zł Na stanie

385 stron
ISBN: 978-83-64111-98-3
Rok wydania: 2016
Oprawa: twarda

dar

SPIS TREŚCI:

Wędrując rzadko uczęszczanymi ścieżkami… Rozmowa z Profesorem Zdzisławem Daraszem

Krzysztof Wrocławski – Z obserwatorium bałkanisty

Tradycje

Lilla Moroz-Grzelak – Słoweński kult świętych Cyryla i Metodego na tle tradycji ogólnosłowiańskiej

Grażyna Szwar-Gybyłowa – Ballada o zamurowanej niewieście i intelektualni kłusownicy

Jasmina Suler-Galos – Zgodovina v eseju in zgodovina v romanu Draga Jancarja

Tożsamości

Mateusz Seroka – Środowisko sarajewskiej „Nady” i napływowi Chorwaci w Bośni i Hercegowinie w szkicach z podróży Antego Tresicia Pavicicia

Barbara Czapik-Lityńska – Etyczny wymiar ponowoczesnej tożsamości kulturowej

Magdalena Dyras – Tożsamość, pamięć i odpominanie w prozie Ludwiga Bauera

Marta Cmiel-Bażant – Podmiot przegląda się w innym. Drago Jancar i Ales Debeljak w Ameryce

Mladen Pavicic – Za kogo uważają się czefurzy? O tożsamości imigrantów z dawnej Jugosławii we współczesnej powieści słoweńskiej

Ewa Wróblewska-Trochimiuk – Bosmen, Super Hrvoje i Knindze. Tożsamość narodowa w tekstach kultury popularnej

Terytoria

Maciej Falski – Pejzaż miejski Dalmacji

Anna Boguska – Mroczne oblicze insularności. Goli otok z filmu Sedma kronika Bruna Gamulina jako utopia negatywna

Magdalena Bogusławska – Archtektura władzy i artystyczne topografie pamięci (przypadek jugosłowiański)

Zdzisław Kłos – Blask słowiańskiego Acropolis. Plecnik na Hradczanach i nad Ljubljanicą

Małgorzata Filipek – Hiszpania w poezji Tanasija Mladenovicia

Poetyki

Danuta Sosnowska – Odsłony czeskiego humoru, czyli koegzystencja Komedii i Tragedii

Anita Gostomska – Andricia Wakacje na południu – próba reinterpretacji

Aleksandra Borowiec – Barwy łaski. O poezji Vladimira Truhlara

Aleksander Bjelcevic – Verz in kitica Dragotina Ketteja

Patrycjusz Pająk – H-8… – od neorealizmu do egzystencjalizmu

Miran Hladnik – Fotografija v literarni vedi

Formy

Włodzimierz Pianka – Formy adresatywno-honoryfikatywne w językach słowiańskich w ujęciu historycznym

Zbigniew Greń – Konstrukcija reci o + navedek v knjigi Rudija Seliga Poganstvo

Spis publikacji Profesora Zdzisława Darasza

 

 

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl