KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Metody ustalania ekwiwalentów… okładka

Metody ustalania ekwiwalentów czasowników wyrażających stany emocjonalne w przekładzie czesko-polskim na materiale z korpusu równoległego InterCorp

26.25 zł Na stanie

255 stron
ISBN: 978-83-65667-93-9
Rok wydania: 2019
Oprawa: miekka

„Prezentowane opracowanie koncentruje się na problemie ustalania polskich ekwiwalentów czeskich czasowników. Celem analizy jest sprawdzenie, jaka metoda potrafi najlepiej poradzić sobie z tym zadaniem oraz jakie faktory determinują wybór ekwiwalentu. Przedmiotem analizy są czeskie jednostki odnoszące się do różnych stanów psychicznych czy emocjonalnych. Badanie prowadzone jest na materiale z korpusu równoległego InterCorp.”

Ze Wstępu

 

SPIS TREŚCI
Wstęp

Problemy ustalania ekwiwalencji

Przekład a studia kontrastywne

Dane korpusowe

Studia przypadków

Przypadek 1 – zdát se

Przypadek 2 – trápit

Przypadek 3 – soucítit i soustrast

Przypadek 4 – závidět i žárlit

Przypadek 5 – mít rád i milovat

Projekt algorytmu ułatwiającego ustalanie ekwiwalentów

Przypadek 6 – toužit

Wnioski

Załącznik 1

Załącznik 2

Methods of determining equivalents of verbs expressing emotions in translation from Czech to Polish, based on texts from the InterCorp parallel corpus

Metody určování ekvivalentů sloves vyjadřujících emoce v překladu z češtiny do polštiny na základě textů z paralelního korpusu InterCorp

Źródła

Bibliografia

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl