KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
Zobacz koszyk “Dorobek naukowy Profesora Janusza Siatkowskiego za lata 1951-2013“ został dodany do koszyka.
Polacy i Bułgarzy okładka

Polacy i Bułgarzy – sto lat dialogu

42.00 zł Na stanie
Kategorie: /

243 stron
ISBN: 978-83-66400-12-2
Rok wydania: 2020
Oprawa: miekka

Tom „Polacy i Bułgarzy – sto lat dialogu” (red. I. Doliński, I. Genew-Puhalewa) jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej w grudniu 2018 r. przez Wydział Polonistyki UW, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, Instytut Studiów Politycznych PAN oraz Ambasadę Bułgarii w Warszawie z okazji 100-lecia nawiązania (ściślej nawet: wznowienia po wiekach przerwy) kontaktów dyplomatycznych między Bułgarią a Polską.

Tytułowy „dialog” między Polakami i Bułgarami na przestrzeni ostatnich stu lat stał się przedmiotem refleksji badaczy reprezentujących różne dziedziny wiedzy humanistycznej: kulturoznawstwa, lingwistyki, literaturoznawstwa, etnologii, medioznawstwa, a także historii i archeologii1. Dzięki temu polsko-bułgarskie relacje jawią się jako wielowymiarowa konstrukcja wartości, idei i oddziaływań, a także jako pole problemowe, na którym spotykają się i integrują zagadnienia różnych dyscyplin, spełniając tym samym ciągle aktualny postulat interdyscyplinarności nauki.

Naukowy dialog polsko-bułgarski egzemplifikuje się tu realnie porzez dwujęzyczność zarówno interlokutorów, jak i samych badań – polonistycznych w Bułgarii oraz bułgarystycznych w Polsce. Język polski i bułgarski współistnieją w każdym artykule tomu – polskie teksty referują bułgarskie realia i ich nazwy oraz – vice versa – bułgarskojęzyczne komentują pojęcia polskie.

Teksty składające się na tę publikację zostały zgrupowane w trzy bloki tematyczne: pierwszy opisuje bułgarską optykę relacji polsko-bułgarskich, przede wszystkim w ich wymiarze personalnym; drugi prezentuje polskie spojrzenie na kontakty z Bułgarami, z ich duchowością oraz z bułgarską ziemią; trzeci omawia kwestie stricte językowe oraz systematyzuje wiedzę o działalności naukowej w zakresie bułgarystyki i polonistyki.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl