KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
publikacje_pm

Polska i Macedonia : bibliografia, komentarze, studia

21.00 zł Na stanie
Kategoria:

414 stron
ISBN: 978-83-60938-48-5
Rok wydania: 2009

Książka „Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia” Krzysztofa Wrocławskiego, Magdaleny Bogusławskiej i Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk jest kolejnym – po opracowaniach „Polacy w Bośni – Polacy o Bośni” (Warszawa 2003) oraz „Polska i Czarnogóra. Bibliografia. Komentarze” (Warszawa 2007) – z serii kompendiów poświęconych dziejom polskich zainteresowań kulturą poszczególnych regionów Słowiańszczyzny południowej, a także polskiej obecności na tym terenie i działalności związanej z kulturą i nauką.

Praca została poświęcona Macedonii, która znajduje się aktualnie w szczególnej – złożonej pod względem politycznym, narodowościowym i cywilizacyjnym – sytuacji, w toku dynamicznego, pełnego dramatycznych zwrotów procesu formowania własnej etnicznej podmiotowości oraz państwowości po rozpadzie Jugosławii. Zgromadzony w książce materiał obejmuje publikacje ogłaszane w Polsce od okresu przynależności terytorium Macedonii do imperium tureckiego, a także wydawnictwa z czasu, kiedy ów region słowiańskiego południa wchodził w skład państwa jugosłowiańskiego, po rzeczy najnowsze.

Książka zawiera bogate informacje bibliograficzne, opatrzone komentarzami oraz studia mające wprowadzić czytelnika w problematykę związków polsko-macedońskich, obejmujących współpracę na gruncie nauki (językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, etnologii i in.), a także kultury (literatury, teatru, filmu, sztuk plastycznych).

Opracowanie „Polska i Macedonia. Bibliografia. Komentarze. Studia” stanowi doskonałe źródło dla osób zajmujących się problematyką macedońską i szerzej, bałkańską – badaczy specjalistów, dziennikarzy, a także dla wszystkich sympatyków tego kraju.

 

Recenzja Marty Rejer, studentki warszawskiej slawistyki, członkini Koła Naukowego Slawistów UW.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl