KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
slavica

Slavica leguntur : aktualne problemy badawcze slawistyki

31.50 zł Na stanie

341 stron
ISBN: 978-83-921714-2-3
Rok wydania: 2006

„W środowisku slawistycznym pojawiają się co jakiś czas pytania o tożsamość i drogi rozwojowe współczesnej slawistyki. Rodzą się one z poczucia heterogeniczności stosowanych metod i nieprzystawalności występujących w niej poddyscyplin badawczych, zróżnicowania kulturowego obszaru Słowiańszczyzny oraz wątpliwości, czy pokrewieństwo językowe jest wystarczającym kryterium, by można było mówić o wspólnym przedmiocie badań.

Tom nasz stanowi ograniczoną do jednego środowiska próbę odpowiedzi na te wątpliwości.”

(Z przedmowy redaktorów tomu)

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl