KSIĘGARNIA INTERNETOWA WYDZIAŁU POLONISTYKI UW
publikacje_hebal_jezierska

Wariantywność końcówek fleksyjnych rzeczowników męskich żywotnych w języku czeskim

21.00 zł 10.50 zł Na stanie

224 stron
ISBN: 978-83-60938-12-6
Rok wydania: 2008

Tematem niniejszej książki jest wariantywność końcówek fleksyjnych rzeczowników męskich żywotnych w języku czeskim. Analiza konkurencji końcówek fleksyjnych dotyczy przede wszystkim współczesnego literackiego języka czeskiego. Materiał do studiów nad poszczególnymi wariantami został zebrany na podstawie danych zawartych w korpusie języka czeskiego Syn2000. Analiza wariantów fleksyjnych została dokonana przy pomocy metodologii lingwistyki korpusowej. Tło dla sytuacji współczesnej stanowi zarys diachroniczny. Podano zatem, w jaki sposób doszło do ustalenia się końcówki fleksyjnej w omawianym typie wyrazów. Zamierzeniem autorki nie jest jednak przedstawienie szczegółowego opisu diachronicznego, ale jedynie pokazanie kluczowych momentów w historii badanej wariantywności. Do stworzenia takiego zarysu posłużyły opracowania gramatyczne i leksykograficzne istotne dla danej kodyfikacji. Pod uwagę zostały wzięte pozycje wydane w XX i XXI wieku.

tagi

Działalność księgarni Polon jest zawieszona do lutego 2021. Kontakt: ksiegarniapolon@uw.edu.pl